+48 736 900 001 biuro@verometal.com.pl

Regulamin szkoleń VeroMetal

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce szkolenia i certyfikaty oraz przesłanie go do nas za pomocą klawisza „wyślij zgłoszenie”.
 2. W ciągu maksymalnie 48 godzin po wysłaniu zgłoszenia nasi pracownicy na wskazany w formularzu adres e-mail prześlą do Ciebie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z potwierdzeniem rejestracji na szkolenie oraz prześlą proformę faktury celem opłaty szkolenia.
 3. W przypadku braku odpowiedzi z naszej strony w wyżej wymienionym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń ze strony VeroMetal Polska pod nr 736 900 001.
 4. Należność za szkolenie należy wpłacić w terminie wskazanym w proformie faktury, koniecznie przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Faktura zostanie wystawiona niezwłocznie, z chwilą otrzymania zapłaty na konto naszej spółki i wysłana do Państwa na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 6. Uczestnik lub firma może wycofać się z udziału w szkoleniu w formie pisemnej ( e-mail na adres biuro@verometal.com.pl w terminie do 7 dni przed planowanym terminem szkolenia bez ponoszenia kosztów.
 7. Po upływie terminu określonego w pkt.7 zwracane jest 70% wpłaconej kwoty na podstawie faktury korygującej.
 8. Jeśli szkolenie nie odbędzie się z winy organizatora, zaproponowany zostanie inny termin lub zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 9. Koszt szkolenia obejmuje: 16 godzinne szkolenie ( dwa dni po 8 godzin) , materiały szkoleniowe, środki bezpieczeństwa osobistego, wykorzystane produkty VeroMetal®, wszelkie materiały pomocnicze oraz obiad w każdym dniu szkolenia, certyfikaty w formie papierowej i specjalnej wykonanej w technologii VeroMetal.
 10. W dzień szkoleń prosimy o punktualne przybycie celem terminowej planowanej realizacji szkolenia, które jest bardzo rozbudowane i wymaga określonej ilości przewidzianego czasu.
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: Administratorem otrzymanych danych osobowych jest VeroMetal Polska Sp. z o.o. w Andrychowie, 34-120 Andrychów ul. Henryka Biłki 3. Otrzymane dane osobowe będą wykorzystane w procesie naboru na szkolenie, płatności i wysyłki certyfikatów oraz podczas komunikacji z uczestnikiem w zakresie związanym ze szkoleniem. Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom i będą przechowywane w celu potwierdzenia realizacji szkolenia. Zapewniamy prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usuwania w każdej chwili. Otrzymane w/w dane osobowe zostały podane dobrowolnie, co potwierdzane jest wysłaniem niniejszego zgłoszenia.
 12. Akceptując regulamin, OŚWIADCZAM oraz wyrażam zgodę na zamieszczenie powyżej udostępnionych danych osobowych i kontaktowych, na stronie internetowej www.verometal.com.pl wśród grona Certyfikowanych Aplikantów VeroMetal ® (osób lub firmy) po pozytywnym ukończeniu szkolenia.
Realizacja strony internetowej - weboski

Formularz zgłoszenia na szkolenia VeroMetal®

Certyfikowany Aplikator VeroMetal®

Lista uczestników (1-4)

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!